„Trecut-au junele poet ca meteor de un abia zărit pe cerul Patriei sale, însă numele lui va crește cu timpul și va străluci glorios…”
Vasile Alecsandri
În contextul Sărbătorilor Naționale „Ziua Independenței” și „Limba Noastră cea Română”, în incinta Bibliotecii Publice raionale „Mihail Sadoveanu” din or. Strășeni, s-a desfășurat un eveniment de comemorare a poetului, prozatorului, eseistului, criticului literar și folcloristului Alecu Russo, originar din părțile locului.
Conferința științifică a fost organizată de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu- Hașdeu” al MECC, în colaborare cu Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului Raional Strășeni și Biblioteca Publică „M. Sadoveanu”.
Prezent la eveniment, Mihai Popa, președintele raionului, în discursul de inaugurare a subliniat importanța unor astfel de evenimente în educarea tinerei generații în spiritul promovării valorilor naționale.
Despre opera poetului și date biografice inedite, au relatat în comunicările lor: dr.Tudor Colac, dr. Olesea Gârlea, dr.Tatiana Butnaru de la Institutul de Filologie Română a MECC , directorul biblotecii Nadejda Pădure, Vera Schirliu, șefa SCTS Strășeni și Gheorghe Bîrlea, conf. univ. dr. din Baia Mare (România).
Elevii Liceului „Alecu Russo” din satul Cojușna, ghidați de dna profesoară Maria Prodan, au prezentat medalionul literar-muzical „Cântarea României”.
Audierea baladei „Miorița”, în interpretarea inegalabilului Nicolae Sulac, a dat o notă aparte manifestării, confirmând, o dată în plus, perenitatea operei scriitorului Alecu Russo.