Expoziţiei – concurs Naţionale în cadrul Bîlciului Olarilor, Iurceni 2014, ediţia a XXVI-a

Regulamentul

Expoziţiei – concurs Naţionale în cadrul Bîlciului Olarilor,

Iurceni 2014, ediţia a XXVI-a

Expoziţiei concurs Naţională în cadrul Bîlciului Olarilor „Iurceni-2014” ed. XXVI-a, este organizată de către Ministerul Culturii a Republicii Moldova, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova, Secţia Cultură Nisporeni şi primăria comunei Iurceni.

Obiective

 • Expoziţia – concurs Bîlciul Olarilor are drept scop trecerea în revistă a creaţiei celor mai buni meşteri olari;
 • Stimularea activităţii creatorilor populari din domeniul olăritului;
 • Promovarea şi valorificarea producţiei autentice specifice zonei date;
 • Renaşterea meşteşugăritului în Republica Moldova.

                      

Condiţii de participare 

 • La expoziţie pot participa meşterii ceramişti din cele mai reprezentative zone etnografice ale Republicii Moldova, dar şi oaspeţi din alte ţări.
 • Secţiile Raionale de Cultură vor propune pentru participare creatori cu lucrări autentice în domeniul olăritului.
 • Fiecare participant poate prezenta un număr nelimitat de lucrări cu destinaţie preponderent utilitar – decorativă confecţionate maximal prin muncă manuală, lucrate în tradiţia genului.

Organizare şi desfăşurare 

     Expoziţia -concurs naţională în cadrul Bîlciului Olarilor, se va desfăşura în comuna Iurceni, raionul Nisporeni, în data de 14 septembrie 2014, orele 10.00.

     Juriul va fi format din specialişti etnografi reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare şi va aprecia lucrările în funcţie de autenticitate, specific local, originalitate, măiestrie artistică, calitate tehnică şi gradul lor de funcţionalitate.

  Învingătorilor li se vor acorda diplome şi premii băneşti.

Premiul Mare – 3000 lei,  acordat de CNCPPCI.

Premiul I –  2000 lei,  acordat de CNCPPCI.

Premiul II – 1500 lei, acordat de Uniunea Meşterilor Populari din  Moldova.

Premiul III –  2 pers. x 1000 lei , acordat de Consiliul Raional Nisporeni şi Primăria comunei Iurceni.

Premiul Arsenii Ion – 1500 lei, acordat de Uniunea Meşterilor populari din Moldova.

Premii speciale :

Consiliul Raional Nisporeni – 1000 lei

Primăria comunei Iurceni – 1000 lei

 CNCPPCI – 1000 lei

Menţiuni :

5 menţiuni x 500 lei  =  2500 lei  , acordate de Uniunea Meşterilor Populari din Moldova

     Juriului i se rezervă dreptul de a interveni cu modificări constructive în modalitatea de repartizare a premiilor, menţinînd suma indicată în deviz.

Regulamentul Festivalului-concurs naţional al interpreţilor cîntecului folcloric ,,Maria Drăgan’’, ediţia a VII-a 2014

Regulamentul
Festivalului-concurs naţional al interpreţilor cîntecului folcloric
,,Maria Drăgan’’, ediţia a VII-a 2014

          Festivalul-concurs naţional al interpreţilor cîntecului folcloric ,,Maria Drăgan” este organizat de către Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Secţia raională cultură Nisporeni şi Primăria s. Bălăureşti, sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova.   

I. Obiectivele festivalului:

 • Comemorarea interpretei Maria Drăgan
 • Studierea şi promovarea repertoriului muzical tradiţional;
 •  perpetuarea cîntecului folcloric şi a portului popular caracteristic diverselor vetre folclorice;            
 • promovarea interpreţilor de valoare, a tinerelor talente;
 • perfecţionarea măiestriei artistice interpretative;
 • îmbogăţirea repertoriului soliştilor vocali cu noi creaţii autentice.

 

II. Condiţii de participare:

 • La concurs pot participa solişti vocali, interpreţi ai cîntecului folcloric cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani.
 • Concurenţii vor interpreta cîte 2 piese diferite ca gen şi specie din repertoriul liric sau epic tradiţional: doină, baladă, cîntec de ritual, de joc, de voie bună, de dragoste, de dor, de înstrăinare, de recruţie, de război etc.
 • Una din piese (doina sau balada) va fi interpretată fără acompaniament,   a doua piesă, cu susţinere orchestrală. Se recomandă interpretarea unei creaţii din repertoriul Mariei Drăgan.
 • Concurenţii vor prezenta portul popular caracteristic vetrei folclorice pe care o reprezintă. 
 • Ofertele de participare vor fi prezentate pînă la 21 iulie, 2014,  la Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 50, tel. (022) 220109.
 • Cheltuielile de transport, atît pentru etapa de preselecţie, cît şi pentru etapa finală vor fi suportate de către participanţi ori de către instituţiile pe care aceştia le reprezintă.

III.  Criterii de apreciere:

 • măiestria interpretativă;
 • respectarea  stilului zonal de interpretare ;
 • autenticitatea repertoriului şi a portului popular;
 • ţinuta scenică.

 

 IV. Organizare şi desfăşurare:
Festivalul-concurs  naţional ,,Maria Drăgan” se va desfăşura în două etape:

   –  Etapa  I-a,  preselecţiava avea loc pe data de 22-23 iulie, în incinta Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 50), începînd cu ora 10.00.
Concurenţii se vor prezenta în costum popular şi vor interpreta cel puţin 2 melodii, respectînd condiţiile inpuse în Regulament. Organizatorii vor angaja un instrumentist pentru a acompania participanţii în cadrul acestei etape.
Concurenţii selectaţi pentru etapa finala, vor prezenta partiturile orchestrale organizatorilor pînă pe data de 10 august.
Perioada desfăşurării repetiţiilor va fi adusă la cunoştinţa participanţilor după preselecţie. Repetiţiile cu orchestra vor avea loc la CNCPPCI ( mun. Chişinău, str. M.Eminecu, 50).

   –  Etapa a II-a, finală,se va desfăşura în ziua de 28 august, 2014 la baştina interpretei Maria Drăgan, s. Bălăureşti, r-l Nisporeni.
Participanţii la etapa finală, se vor prezenta în ziua de 27 august, la CNCPPCI ( mun. Chişinău, str. M.Eminescu, 50) pînă la ora 10.00, pentru repetiţia generală.
Concurenţii vor fi cazaţi în mun.Chişinău în seara de 27 august.
Deplasarea concurenţilor în s. Bălăuresti, pe data de 28 august, va fi de la sediul CNCPPCI, ora 9.00.
Manifestarea propriu-zisă se va desfăşura în incinta Casei de cultură din s. Bălăureşti şi va include evoluarea concurenţilor, a invitaţilor în racital şi premierea.
În această zi vor avea loc şi alte acţiuni de comemorare a Mariei Drăgan, depunere de flori la mormîntul interpretei, slujba de pomenire.
Organizatorii asigură masa şi transportul Chişinău-Bălăureşti – Chişinău în ziua de 28 august.

Premii: 
Premiul mare    –  5000 lei
Premiul I          –   3500 lei
Premiul II         –   2500 lei
Premiul III        –  2 x 1500 lei

Premii speciale
Premiul Centrului Naţional de Conservare şi Promovare
a Patrimoniului Cultural Imaterial            -1000 lei
Premiul Consiliului raional Nisporeni      -1000 lei
Premiul Primăriei Bălăureşti                     -1000 lei

Menţiuni:    –  6 menţiuni  a cîte 500 lei fiecare.
     Juriului i se rezervă dreptul de a interveni cu modificări în repartizarea premiilor, în limita sumei indicate în deviz.

Componenţa juriului

1. Nicolae Glib –  Interpret de muzică populară, Artist al Poporului, preşedintele juriului

2. Claudia Burlacu Şersun  – cosultant principal la Ministerul Culturii

3. Diana Dicusarî  –  director al Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial

4. Ion Dascăl  –  dirijor al orchestrei de muzică populară ,,Mugurel”, Artist al Poporului
5. Petre Nemţu – dirijor al orchestrei de muzică populară ,,Folclor”, Artist al Poporului

6. Mihai Amihalachioaie –  dirijor al orchestrei de muzică populară ,,Busuioc moldovenesc”, Maestru în Artă

 7. Veta Ghimpu-Munteanu – realizator de emisiuni de folclor la Radio Moldova,interpretă de folclor, Maestru în Artă.

8. Silvia Zagoreanu –   specialist principal la Centrulul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, realizator de emisiuni la Radio Moldova interpretă de muzică populară.

 9.Aurelia Andronachi – şefa Secţiei raionale cultură Nisporeni    

 10. Aurel Melniciuc –  manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi  Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani

 

A întocmit
Silvia Zagoreanu, specialist principal la CNCPPCI
coordonator al Festivalului
Tel.(022)220109, mob. 069633707.

Festivalului naţional de folclor “Nicolae Glib”, ediţia a I-a, 2014

REGULAMENTUL

Festivalului  naţional de  folclor “Nicolae Glib”, ediţia a I-a, 2014 

   Festivalul naţional de folclor ,,Nicolae Glib,, este organizat de către Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Familia interpretului Nicolae Glib, Primăria s. Pepeni, rnul Sîngerei, Consiliul raional Sîngerei, cu susţinerea Ministerului Culturii din Republica Moldova.

Obiective:

 • Valorificare fondului autentic de folclor muzical, coregrafic, literar, prin formaţii folclorice, formaţii instrumentale, drupuri coregrafice,  interpreţi vocalişti şi  instrumentişti.
 • Promovarea repertoriului şi activităţii artistice a interpretului Nicolae Glib.
 • Sărbătorirea jubileului de 45 ani de activitate şi 65 ani de la naştere a vestitului interpret de muzică populară Nicolae Glib.

Condiţii de participare:

   În cadrul Festivalului naţional de folclor ,,Nicolae Glib,, vor participa  formaţii folclorice, formaţii instrumentale, ansambluri de dans popular, interpreţi vocalişti şi instrumentişti din  republică, selectaţi de CNCPPCI, care  promovează folclorul muzical, coregrafic, literar,  stilul şi maniera tradiţională de interpretare. Colectivele invitate vor prezenta programe artistice cu durata de 30 minute şi vor promova portul popular de la baştină. Acompaniamentul muzical va fi unul tradiţional. Nu se admite folosirea instrumentelor electronice şi fonogramelor.    

Organizare şi desfăşurare:

   Festivalul naţional de folclor ,,Nicolae Glib,, va avea loc la 3 iunie, 2014, în satul Pepeni, raionul Sîngerei, baştina interpretului.

 Colectivele artistice invitate, vor sosi la Pepeni pînă la ora 10.00 (central satului).

   La ora 10.30, va fi organizată  parada  portului popular şi defilarea formaţiilor către scena festivă. Formaţiile vor evolua în scenă, în perioada  de timp 12.00-16.00. La 16.00, Orchestra naţională de muzică popular ,,Lăutarii,, va  prezenta un spectacol cu evoluarea interpreţilor din R.Moldova şi România. În cadrul acestui program, va avea loc un recital, susţinut de  Artistul poporului din R.Moldova, Nicolae Glib şi interpretul Isidor Glib. La 18.30 toţi invitaţii şi spectatorii vor participa  la Hora Neamului. Organizatorii asigură masă pentru  toate formaţiile invitate la festival

Informaţii: 022 22 55 20   079800333   069145748–Oleg Volontir

 

Festivalului-concurs naţional al interpreţilor fluierari şi al formaţiilor de fluieraşi „Nistrule cu apă lină”, ediţia a VII-a, 2014

REGULAMENTUL

Festivalului-concurs naţional al interpreţilor fluierari şi al formaţiilor

de fluieraşi „Nistrule cu apă lină”, ediţia a VII-a, 2014

 

Festivalul-concurs naţional al interpreţilor  fluierari şi al formaţiilor de fluieraşi „Nistrule cu apă lină” este organizat la 20 iulie 2014, în s. Corjova, raionul Criuleni,  de către Centrul Naţional de  Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în colaborare cu Direcţia raională Cultură şi Turism Criuleni,  Primăria  s. Corjova, cu susţinerea Ministerul Culturii din R.Moldova,  

Obiective:

 • valorificarea folclorului muzical instrumental;
 • descoperirea şi readucerea în circuitul cultural a creaţiilor muzicale inedite;
 • perfecţionarea măiestriei interpretative a fluierarilor şi a formaţiilor de fluieraşi.

Condiţii de participare:

La Festivalul-concurs naţional „Nistrule cu apă lină” participă interpreţi la fluier de diferite vîrste, conform secţiunilor:

–  interpretare solo;

–  interpretare în ansamblu (formaţii).

În cadrul secţiunii „Interpretare solo” fiecare concurent va interpreta trei melodii folclorice, la alegere, cu caracter ritmic diferit (doină, cîntec sau melodie doinită, horă rară, bătută, sîrbă, hostropăţ, brîu, hang etc.).

La secţiunea „Interpretare în ansamblu”, formaţiile de fluieraşi vor interpreta patru-cinci melodii folclorice diverse ca ritmică (nu se va interpreta doină sau cîntec doinit).

La alegerea repertoriului, se va ţine cont de fondul folcloric autohton specific fluierului.

Participanţii la concurs îşi vor asigura acompaniamentul muzical tradiţional, şi   vor evolua în costum popular reprezentînd vatra folclorică de provenienţă.

 Organizare şi desfăşurare:

Ofertele de participare la festivalul-concurs se vor depune la Centrul Naţional de Creaţie Populară mun. Chişinău, str. Mihai Emineacu,50, (  dl Oleg Volontir), pînă la 1 iulie 2014 şi vor conţine:

–         fişa de înregistrare a colectivului (interpretului), modelul se anexează;

–         repertoriul propus pentru concurs;

–         poza (color) a formaţiei, interpretului, grupului de acompaniament (dimensiunea 13 x 18, în costum popular).

Specialiştii CNCPPCI vor selecta formaţii şi interpreţi pentru etapa finală a Festivalului concurs.

Participanţii selectaţi  vor sosi la Casa de Cultură  din s. Corjova, rnul Criuleni, pînă la ora 9.30.

Concurenţii vor evolua conform tragerii la sorţi, care va avea loc la ora 9.40.

 Pentru ora 10.00 este programată defilarea formaţiilor şi deplasarea spre Lunca Nistrului unde va avea loc Festivalul-concurs.

Deschiderea Festivalului la ora  11.00

Criterii de apreciere:

–  autenticitatea şi valoarea repertoriului muzical;

–  măiestria interpretativă;

–  aspect estetic, ţinută artistică.

 

Înmînarea premiilor şi diplomelor de laureat va avea loc în cadrul spectacolului de gală. Începutul spectacolului de gală – ora 16.00 (lunca Nistrului). 

 

Premiul Mare                             – 4500 lei

Premii pentru formaţii:

Premiul I                                    –  3500 lei   

Premiul II                                   – 3000 lei  

Premiul III                                  – 2500 lei  

Premii speciale (2 x 1250 lei)     – 2500 lei  

 

Premii pentru solişti:

Premiul I                                    – 2000 lei  

Premiul II                                   – 1500 lei 

Premiul III                                  – 1000 lei

Premii speciale (2 premii x 750 lei)  – 1500 lei

 

Juriul poate  interveni cu modificări în modalitatea de repartizare a premiilor, păstrînd suma totală intactă. Premiile sunt impozitate conform legislaţiei în vigoare.

Organizatorii asigură prânzul pentru toţi participanţii la Festivalul-concurs.

 

A elaborat: Oleg Volontir
Relaţii la tel. 22-55-20, 069145748, 079800333

Festivalul – Concurs Regional de Interpretare Vocală „Constelaţie muzicală”, ediţia a VII-a, 2014

REGULAMENTUL

Festivalului – concurs regional  de interpretare vocală

„Constelaţie muzicală”, ediţia VII-a, 2014

   Festivalul – concurs regional  de interpretare vocală „Constelaţie muzicală” este organizat în or.Glodeni de către Serviciu Cultură al Consiliului raional Glodeni şi Casa raională Cultură Glodeni în colaborare cu Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial

 

Obiective

–  descoperirea şi promovarea tinerelor talente;

–  perpetuarea cîntecului folcloric şi a portului popular;

–  valorificarea repertoriului muzical autohton de muzică uşoară;

–  promovarea acţiunilor şi evenimentelor culturale consacrate anului  Dumitru Matcovschi

 

Condiţii de participare

     La festival pot participa solişti vocali cu vîrsta cuprinsă între 8 şi 30 ani,  fiind împărţiţ în două categorii: categoria de vîrstă 8– 15 ani şi categoria de vîrstă 16 – 30 ani.

Concursul va fi structurat în două compartimente:

–  muzică uşoară

–  muzică populară

   Interpreţii de muzică uşoară vor interpreta cîte două piese din repertoriul autohton. Cel puţin unul dintre cîntecele prezentate va fi pe versurile poetului Dumitru Matcovschi.

      Obligatoriu – interpretare vocală pe viu, susţinere orchestrală imprimată ( negativ pe suport CD sau stik ).

     Interpreţii de muzică populară   vor prezenta cîte două piese folclorice, culese de la baştină cu caracter şi tematică diferită: de dor, de înstrăinare, de război, de cătănie, de haiducie, de ritual, de voie bună, de joc etc. Unul dintre acestea va fi interpretat fără acompaniament- doină sau  baladă, iar al doilea cîntec va fi susţinut orchestral. Acompaniamentul va fi pus la dispoziţie de către organizatori. Concurenţii la categoria de vîrstă 8-15 ani , pot înlocui doina sau balada cu altă specie,  corespunzătoare vocei  interpretului.

     Evoluarea – la compartimentul muzică populară, obligatoriu la costum popular specific vetrei folclorice, pe care o reprezintă concurentul.

   La selectarea reperoriului participanţii ambelor compartimente vor ţine cont de tematica piesei, care va corespunde vîrstei  interpretului.

     Organizatorii vor invita participanţi din: Republica Moldova, România și Ucraina

 

Organizare şi desfăşurare

     Festivalul – concurs se desfăşoară la data de 27 – 28 iunie 2014 în incinta Casei raionale cultură Glodeni.

  La 27 iunie va avea loc concursul propriuzis.

  Înregistrarea concurenţilor ora 10.00 – 11.00 ( Casa de cultură Glodeni)

  Programul de repetiţii 14.00 – 17.00.

  Începutul concursului ora19.00.

    La 28 iunie , ora17.00  va avea loc premierea, spectacolul de gală şi recitalurile .

Criterii de apreciere

–  măiestria interpretativă

–  ţinuta scenică

–  valoarea repertoriului

–  ţinuta vestimentară

Premii    

 

Compartimentul muzică populară    –    Premiul mare      – 2000 lei

Categoria de vîrstă 8 – 15 ani:

Premiul I            – 1000 lei

Premiul II           –    800 lei

Premiul III          –    600 lei

Menţiuni             –  2 x 300 lei

Categoria de vîrstă 16 – 29 ani:

Premiul I        –   1500 lei

Premiul II       –   1200 lei

Premiul III       –   800 lei

Menţiuni      – 2 x  400 lei

Compartimentul muzică uşoară        –     Premiul mare    – 2 000 lei

Categoria de vîrstă 8 – 15 ani:    

Premiul I       –   1000 lei

Premiul II      –   800 lei

Premiul III     –   600 lei

Mențiuni       –   2 x 300 lei

Categoria de vîrstă 16 – 29 ani:

Premiul I      –   1200 lei

Premiul II      –   800 lei

Premiul III     –   600 lei

Mențiuni       – 2 x 400lei

Juriul are dreptul să intervină cu modificări în modalitatea de repartizare a premiilor în limita sumei indicate în deviz.

NOTĂ:

Pentru concurenții din Republica Moldova preselecția va avea loc la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial ( or.Chișinău, str.M.Eminescu 50) la data de 11 iunie 2014, începînd cu ora 10.00. Ofertele de participare se prezintă pîna la data de 09 iunie 2014 pe adresa: or.Chișinău, str.M.Eminescu ,50 (CNCPPCI). Organizatorii vor suporta cheltuielile legate de cazarea şi masa invitaţilor la etapa finală a Festivalui. Cheltuielile de deplasare la festival vor fi suportate de către concurenţi, sau instituţiile care îi promovează.

 

Elaborat de Ion Ursache,                                                      

specialist principal la Serviciu Cultură Glodeni,

Tel. (249) 2-52-92, 2-27-51, 069370719        

Coordonator Silvia Zagoreanu, specialsit principal la CNCPPCI

Tel. (022) 22-01-09