Festivalul-concurs național de dans folcloric„La Vatra Horelor”, ediția 2021

REGULAMENTUL

Festivalului-concurs național de dans folcloric

„La Vatra Horelor”, ediția 2021
(format on-line)

Festivalul-concurs național de dans folcloric „La vatra horelor” este organizat de către Central Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

I.  Obiective:

–   valorificarea și promovarea dansurilor folclorice din vatra etnografica de proveniență a formațiilor;

–   îmbogățirea repertoriului formațiilor de dans folcloric cu creații artistice autentice de valoare;

–   valorificarea și promovarea portului popular autentic din zona Moldovei;

–   completarea arhivei de folclor a CNCPPCI.

II.  Condiții de participare:

La Festivalul-concurs național de dans folcloric „La vatra horelor” pot participa ansamblurile de muzica și dans popular, formațiile folclorice și grupurile de dans popular.

In cadrul concursului vor participa formații de maturi, care vor prezenta câte doua dansuri folclorice din vatra etnografica de proveniența, păstrând originalitatea, stilul și caracterul de interpretare.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de către orchestre de muzică populară sau grupuri de lăutari.

Nu se admit montări, compoziții coregrafice, precum și acompaniament imprimat sau folosirea instrumentelor electronice.

Prezenta costumului popular este obligatorie atât pentru formațiile de dans cat și pentru grupurile de acompaniament.

III. Organizare și desfășurare:

Festivalul-concurs național de dans folcloric „La vatra horelor” este organizat si desfășurat în format on-line.

Secțiile și direcțiile cultura din teritoriu vor propune formații pentru festivalul-concurs până la data de 31 martie 2021, pe adresa de email: festivalconcurs.cncppci@gmail.com.

 

Oferta va include:

–   fișa de participare;

–   înregistrarea video de calitate, realizată într-un spațiu special amenajat (fiecare dans va fi înregistrat separat);

–   copia actului de identitate a conducătorului de grup.

Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina oficiala a CNCPPCI până la 7 aprilie.

Înmânarea premiilor laureaților va avea loc in zilele de 8 și 9 aprilie la sediul CNCPPCI (or. Chișinău, str. M. Eminescu 50), la prezentarea actului de identitate.

Organizatorii își rezerva dreptul exclusiv de a utiliza materialul muzical- coregrafic prezentat în scopuri necomerciale.

IV.  Criterii de apreciere:

–   originalitatea și autenticitatea dansului folcloric;

–   stilul și caracterul de interpretare;

–   ținuta artistica si măiestria interpretative.

V.  Premii si mențiuni:

Laureaților festivalului-concurs li se vor oferi diplome și premii, după cum urmează:

Premiul Mare                      –  1 x 5000 lei

Premiul I                             –  2 x 3500 lei

Premiul II                            –  2 x 3000 lei

Premiul III                           –  3 x 2500 lei

Premiul special                    –  3 x 1500 lei

Mențiuni                              –  4 x 1000 lei

Total premii                         – 34 000 lei

Juriul poate interveni cu modificări în repartizarea premiilor, păstrând intactă suma totala. Decizia juriului este definitive.

Premiile sunt impozitate conform legislației în vigoare.

Relații la tel. – 079064403, Denis Gînga, specialist coregraf.

 

Fișă de participare se poate de descărcat aici.