Festivalul-concurs național „Fanfara Argintie”, ediția a XVI-a

Duminica Mare a fost sărbătorită la Soroca cu frunzari de tei, mireasmă de trandafiri și în acorduri de fanfară. Festivalul-concurs Național ”Fanfara Argintie”, ajuns la cea d-a XVI-a ediție, a adunat în Piața Libertății cele mai bune colective din întreaga țară. Evenimentul, organizat de Centrul Național De Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Consiliul raional Soroca și Secția Cultură și Turism, a avut drept scop revalorificarea formelor tradiționale de interpretare, popularizarea muzicii de fanfară și perfecționarea măiestriei interpretative.

Sărbătoarea a început cu Parada fanfarelor, în care au răsunat marșuri și melodii bine cunoscute.

A deschis festivalul-concurs Fanfara Prezidențială a Republicii Moldova, după care în scenă au urcat oaspeții – Fanfara „Zece Prăjini” din localitatea cu același nume din jud. Iași, România.

Participanții în concurs au oferit publicului un program artistic variat de lucrări muzicale tradiționale și de promenadă.

A apreciat valoarea artistică a repertoriului, măiestria interpretativă și ținuta scenică a concurențiolor, Comisia de jurizare formată din specialiștii în domeniu:

Gheorghe Ichim (Președinte) – profesor universitar AMTAP, Artist al Poporului;

Ion Talpă – conducător artistic și dirijor al orchestrei de instrumente aerofone și de percuție de la CEEA „Ștefan Neaga”;

Diana Dicusarî – director general CNCPPCI, Maestru în Artă;

Oleg Volontir – director artistic CNCPPCI, Maestru în Artă;

Grigore Bucătaru – șef SCT Soroca, Om Emerit;

Nicolae Selevestr – șef Catedra instrumente aerofone a Colegiului de Arte „N. Botgros”.

După dezbateri , au fost oferite :

Premiul Mare

Fanfara „V. Luchianov”, s. Zaim, r-nul Căușeni, dirijor Ion Veste

Premiul I

Fanfara Consiliului raional Ialoveni, dirijor Grigore Vîrlan.

Premiul II

Fanfara „Ciocârlia”, COC or. Ștefan Vodă, dirijor Igor Dumitrașcu.

Premiul III

Fanfara „Plai Nistrean”, CRC or. Rezina, dirijor Ion Stavinschi;

Fanfara din s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia, dirijor Andrei Arhirii;

Fanfara comunei Măgdăcești, r-nul Criuleni, dirijor Mihail Onică;

Premiul Special

Fanfara „Dumbrava”, CRC Șoldănești, dirijor Aurel Jilavschi;

Fanfara din s. Colicăuți, r-nul Briceni, dirijor Dumitru Lisii;

Fanfara „Trompetele argintii”, CRC Drochia, dirijor Alexandru Focșa.

Mențiune

Fanfara „A. Suruceanu”, CRC Orhei, dirijor Ștefan Turuta;

Fanfara CRC Leova, dirijor Ion Nicu;

Fanfara „Stejărel”, s. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești, dirijor Ghenadie Armașu.

Au încheiat Programul Festivalului cu un recital, deținătorii Premiului Mare al ediției precedente, Fanfara Palatului de Cultură din or. Soroca, condusă de Sergiu Vrabie.