Festivalul Tradițiilor de Ispas

În sfântă zi de sărbătoare – Ziua Înălțării Domnului, în or. Ialoveni s-a desfășurat Festivalul Tradițiilor de Ispas cu participarea formațiilor folclorice, coruri și ansambluri vocale de copii și maturi din raion. Evenimentul a fost conceput și realizat de Secția Cultură a Consiliului Raional și Primăria Ialoveni în parteneriat cu Centrul National de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

În parcul „Sfatul Țării” din preajma Bisericii, or. Ialoveni, scena a avut cel mai frumos și autentic decor – parcul îmbrăcat în verde intens, soare generos și cer senin. În acest cadru au înălțat rugăciuni, slavă și mulțumire Mântuitorului formațiile artistice din raion:

Ansamblul vocal al Școlii de Arte Ialoveni, conducător artistic Olesea Gaitur;

Corul Școlii de muzică „Filip Todirașcu”, s. Costești, cond.art. și dirijor Cristina Mereacre;

Ansamblul folcloric „Ialoveneanca”, or. Ialoveni, conducător artistic Grigore Vîrlan;

Ansamblul folcloric „Răzeșii”, s. Răzeni, conducător artistic Nadejda Petcu;

Ansamblul vocal „Anastasyos”, s.Costești, conducător artistic Veronica Grigoriță;

Ansamblul folcloric „Botnenii”, s. Bardar, conducător artistic Maria Panfil;

Ansamblul folcloric „Iasomie”, s.Țipala, conducător artistic Maria Plămădeală;

Ansamblul folcloric „Doina Ișnovățului”, s. Nimoreni, conducător artistic Rodica Druță-Hămuraru;

Ansamblul folcloric „Mărgăritarele”, s. Puhoi, conducător artistic Maia Ceban;

Ansamblul folcloric „Datina neamului”, s. Ruseștii Noi, conducător artistic Maria Cîrlan;

Ansamblul folcloric „Oleandra”, s. Țipala, conducător artistic Ecaterina Jumir;

Ansamblul folcloric „Haiducii”, Casa raională de cultură „Andrei Ungureanu”, or. Ialoveni, conducător artistic Gheorghe Matei.

În cadrul evenimentului și-au expus lucrările meșterii populari: Adrian Onuța, Dumitru Pascari, Maria Ciobanu, Dumitru Daraban și Maria Rusu.