Festivalului-concurs naţional al interpreţilor fluierari „Nistrule cu apă lină”, ediţia a X-a, 2020

REGULAMENTUL


Festivalul-concurs naţional al interpreţilor fluierari „Nistrule cu apă lină” este organizat în perioada iunie-iulie 2020 de către Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

I. Obiective:

– valorificarea folclorului muzical instrumental;
– descoperirea şi readucerea în circuitul cultural a creaţiilor muzicale inedite;
– perfecţionarea măiestriei interpretative a fluierarilor.


II. Condiţii de participare:

La Festivalul-concurs naţional „Nistrule cu apă lină” participă interpreţi la fluier de diferite vîrste.
Fiecare concurent va interpreta 4-5 melodii folclorice, la alegere, cu caracter ritmic diferit (doină, cîntec sau melodie doinită, horă rară, bătută, sîrbă, hostropăţ, brîu, hang) .Interpretarea doinei este obligatorie.
La alegerea repertoriului, se va ţine cont de fondul folcloric moldovenesc, specific fluierului.
Participanţii îşi vor asigura acompaniamentul muzical pe viu (1-2 instrumente tradiţionale), vor evolua în costum popular reprezentativ vetrei folclorice de provenienţă.


III. Organizare şi desfăşurare:

Ofertele de participare la festivalul-concurs se vor depune telefonic la Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial pînă la 20 iulie 2020.
Oferta va include şi o filmare a concurentului într-un spaţiu amenajat estetic, cu repertoriul propus pentru concurs (adresa de email se anexează).Filmarea respectivă va sta la baza deciziei de apreciere a concurentului de către juriu.
Rezultatele concursului vor fi anunţate pe data de 23 iulie 2020.

IV. Criterii de apreciere:

– autenticitatea şi valoarea repertoriului muzical;
– măiestria interpretativă;
– aspectul estetic.
Înmînarea premiilor laureaţilor se va efectua în baza actului de identitate la sediul CNCPPCI după 23 iulie 2020.

I. PREMII:

Premiul Mare – 3000 lei
Premiul I – 2500 lei
Premiul II – 2000 lei
Premiul III (3 premii x 1500 lei) – 4500 lei
Premii speciale (3 premii x 1000 lei) – 3000 lei
Menţiuni (3x 750 lei) –2250 lei

Juriul poate interveni cu modificări în modalitatea de repartizare a premiilor, păstrînd suma totală intactă. Premiile sunt impozitate conform legislaţiei în vigoare.
Relaţii la tel. 0(22)22-55-20… 079800333…069145748 – O.Volontir