Lecția practică de dans popular cu tema: „Caracteristica repertoriului de dans a ansamblului de adolescenți”

La 31 martie 2022, în incinta Casei de Cultură din orașul Cricova, a avut loc Lecția practică de dans popular cu tema: „Caracteristica repertoriului de dans a ansamblului de adolescenți”, organizată de Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, director general Diana Dicusarî. Evenimentul a fost iniţiat şi condus de specialistul coregraf al CNCPPCI, Denis Gînga.

Lecţia practică s-a desfășurat în baza ansamblului de dans popular „Hora Mare”, conducător Denis Gînga și ansamblul de dans popular „Lozioara”, conducător Sergiu Guțu. Formațiile au prezentat câte 3 dansuri folclorice din diferite vetre etnografice ale Moldovei. În calitate de invitați au fost 15 coregrafi din republică care au analizat repertoriul acestor două colective și au propus stiluri de dans pentru formațiile cu categoria de vârstă cuprinsă între 13 – 18 ani.

Coregrafii au rămas impresionați de varietatea dansurilor folclorice prezentate și au acumulat informație necesară pentru realizarea obiectivelor coregrafice.