Centrul National de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial

Festivalul iProsop

Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial a susţinut logistic Festivalul iProsop, desfăşurat la 9 iunie 2024, în satul Selemet, raionul Cimişlia.
Festivalul, ajuns la a V-a ediţie, a avut drept obiectiv etalarea patrimoniului de prosoape din Selemet şi satele învecinate, în scopul salvgardării lor de la dispariţie. Menţionăm că doar câteva persoane din Republica Moldova practică meşteşugul ţesutului de pânză – meşteşug care are nevoie stringentă de susţinere şi promovare.
Echipa CNCPPCI constituită din colaboratorii: Corina Rezneac, specialist etnograf, Marina Coptu, specialist formaţii folclorice, Veaceslav Filimon, şef Secţie documentare şi arhivare şi Ghenadie Tutunaru, specialist fanfare, au documentat evenimentul foto-video, s-au implicat în organizarea programului artistic şi selectarea repertoriului formaţiilor participante.
În cadrul evenimentului, Corina Rezneac, specialist principal în domeniul patrimoniului cultural imaterial, a prezentat o comunicare privind rolul meşteşugurilor populare în dezvoltarea durabilă a localităţilor din sudul ţării.
Circa 30 de meşteri populari din regiunile de nord, centru şi sud au participat cu expoziţii de prosoape şi obiecte meşteşugăreşti. Au fost organizate şezători şi ateliere cu participarea publicului spectator.
Atlasul lingvistic al limbii române a atestat o largă răspândire a denumirii prosoapelor: ştergar, şervet, prosop, peşchir, mâneştergură, năframă, maramă, ştergar de cap, pânzătură de cap, prosop de cap, boccea, zolnic, leşier etc.
448087169_2371781093016842_6199836122669968887_n.jpg
448108959_2371780603016891_2844338637537686342_n.jpg
448055598_2371780893016862_6653668962755352097_n.jpg
448055588_2371780949683523_4305732122363840984_n.jpg
448045585_2371780546350230_5107110259920551178_n.jpg
448043373_2371780853016866_5658232929334233827_n.jpg
448043358_2371780596350225_851884850586980131_n.jpg
448042688_2371780569683561_9202881699651608369_n.jpg
447895361_2371780979683520_8207041347024977366_n.jpg
447891645_2371781103016841_3965579320203667127_n.jpg