Ziua Universală a Iei

24 iunie – Ziua Universală a Iei. Ia este una dintre cele mai importante piese ale costumului popular femeiesc, de o rară diversitate de forme, cu un decor variat şi bogat. Termenul de Ie este utilizat doar pentru cămaşa femeiască. Croită în formă de cruce, dintr-o singură bucată de pânză, cu o deschizătură în partea de sus, ia este de fapt o cămaşă de sărbătoare, din pânză albă de bumbac, in sau borangic, împodobită cu diverse broderii. Tehnica decorării ei s-a transmis din generaţie în generaţie. Motivele sunt stilizate, geometrice sau inspirate din natură. Elementele de bază ce alcătuiesc compoziția iei sunt: umărul sau cusătura ce unește mâneca de părțile din față și spate ale iei, încrețul, altița (acea bandă lată, frumos şi bogat decorată pe mânecă care reprezintă elementul definitoriu al modelului și care nu se repetă în nici o altă parte a iei), râurile (acele benzi drepte sau oblice prezente pe piept și mâneci) și cheițele (cusături de îmbinare a bucăților de material). Dacă ia românească ar putea să povestească, într-un dulce grai românesc, am putea afla, din minunatele ei spuse, o fascinantă poveste a unui neam și a unui pământ aflate într-o strânsă comuniune. Ar putea să ne povestească despre bine și frumos, despre armonie și perfecțiune, despre cer și pământ aflate într-o strânsă legătură, despre nemurire. Felul în care ia românească a dăinuit în timp este o adevărată dovadă de statornicie a poporului care a creat-o și pe care îl înfrumuseţează, făcându-l unic între popoarele lumii. Ia tradițională este şi trebuie să rămână un simbol național, un element care să ne evidențieze istoria, prezentul, trăinicia și continuitatea, dar şi o caracteristică a viitorului nostru cultural.